Tříkrálová sbírka je v plném proudu také v Moravskoslezském kraji

Tříkrálová sbírka je v plném proudu také v Moravskoslezském kraji

Patnáctá Tříkrálová sbírka, která probíhá v tradičním termínu od 1. do 14. ledna, nabírá právě nejvyšší obrátky. S koledníky se můžete v těchto dnech setkat nejen u Vás doma, ale také v hlavních zpravodajských relacích většiny médií.

Další várka polévky pro chudé

před kostelem Nejsvětější Trojice ve Spálené uliciŘeckokatolická charita, tentokrát za peníze vydělané v létě na festivalu Habrovka, uvařila dalších pár stovek porcí polévky pro všechny. Chce tak opět svojí troškou do mlýna podpořit celosvětovou kampaň Jídlo pro všechny, která se chce do roku 2025 vypořádat s hladověním ve světě. I u nás se vždy někdo najde, kdo trochu jídla, když už nic víc, velice uvítá.

Polévka pro všechny

Polní kuchyně PK 26Řeckokatolická charita chce opět svým dílkem podpořit celosvětovou kampaň jedna rodina, jídlo pro všechny. Děkujeme pořadatelům Habrovky 2014, kde jsme si na toto vaření vydělali, všem dárcům i dobrovolníkům, kteří přijdou 23. listopadu pomoci. Díky také kolegům z ostatních neziskových organizací, za šíření našich pozvánek mezi uživateli svých sociálních služeb, lidmi bez domova.POZVÁNKA

Духовно-пізнавальна подорож aneb integrace a vzělávání v praxi

Poznávací výlet pro rodiny s dětmi obohacený o duchovní program. Navštívili jsme město Kutná Hora a seznámili jsme se z jeho historií a kulturním dědictvím. Společná modlitba a liturgie v chrámu sv. Jakuba utvořily jedinečnou atmosféru celého zájezdu a přispěly ke sblížení lidí žijících mimo svou rodnou vlast.

Ďětský letní tábor AE a Řeckokatolické charity

Ďětský letní tábor AE a Řeckokatolické charity

          Začátkem srpna se sešli táborníci na, možno říci mezinárodním i mezigeneračním, zkrátka na našem dětském táboře – účastníci byli národnosti české, slovenské a ukrajinské, věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem byl přes 70 let.

Jak lze také podpořit charitu

        Řeckokatolická charita s díky přijala pozvání pořadatelů hudebního a divadelního festivalu HABROVKA 2014 (habrovka.cz) a začátkem června její dobrovolníci vařili jídlo pro návštěvníky již dvanáctého ročníku této stále víc oblíbené kulturní a společenské události. Výtěžek z této akce je určen na vaření pro chudé a bezdomovce, zejména v zimních měsících.

Tříkrálový buřtguláš

Tříkrálový buřtguláš

Letošní Tříkrálová sbírka byla další příležitostí pro Řeckokatolickou charitu, aby díky pomoci dobrovolníků z farnosti Nejsvětější Trojice v Praze připravili jídlo nejen pro farníky, ale toho dne, 12. ledna, kdy tato celorepubliková, téměř dvoutýdenní sbírka vrcholila, hlavě pro její dárce i obdarované, pro její koledníky, ale převážně pro lidi z ulice, často bez přístřeší. Skutečnost, že tyto akce mají stále větší ohlas potvrzuje i to, že přes dvě stě porcí buřguláše bylo snědeno za necelou hodinu a prostorová kapacita farního dvora a nepatrné farní místnosti již zdaleka nestačí množstvu nejrůznějších lidí, kteří se dokážou u nás setkat u stolu. Věříme, že časem najdeme pro tuto charitní činnost odpovídající zázemí. Na sociální dimenzi evangelizace poukazuje i Svatý otec František v Apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium: “Z naší víry v Krista, který se stal chudým a vždycky byl nablízku chudým a marginalizovaným, vyplývá naše starost o integrální rozvoj těch, kdo jsou ve společnosti nejopuštěnější. Každý křesťan a každé společenství je povoláno být nástrojem Božím pro osvobození a podpoře chudých, aby se mohli plně integrovat do společnosti. To předpokládá, že budeme chápaví a pozorní, budeme naslouchat prosbám chudých a poskytovat jim pomoc.“ I takto chce všem křesťanům dodat odvahu manifestovat evangelijní zvěst slovy, postoji i skutky.

Polévka pro všechny

Řeckokatolická charita v rámci podpory celosvětové kampaně Caritas Internationalis: Právo na jídlo uspořádala v Praze u kostela Nejsv. Trojice ve Spálené ulici v Praze akci "POLÉVKA PRO KAŽDÉHO".

Ve dnech 10. a 25. prosince 2013 podávali pracovníci a dobrovolníci Řeckokatolické charity polévku potřebným, ale i těm, kteří se chtěli zapojit do projektu svou podporou.

Dobrovolník Řeckokatolické charity oceněn Cenou Charity ČR

Ceny Charity ČR za rozvoj charitního díla obdrželo devět pracovníků a dobrovolníků za svoji příkladnou práci či dlouhodobou podporou některé z místních Charit. Ceny předávali prezident Charity ČR biskup Pavel Posád a ředitel Lukáš Curylo 25. září v kostele sv. Tomáše v Praze 1 na Malé Straně. V úvodu slavnosti promluvili také zástupci partnerských společností. Letos byl opět oceněn další dobrovolník z řad Řeckokatolické charity.

Dětský letní tábor v Kašperských horách 2013

Dětský letní tábor v Kašperských horách 2013

Apoštolský exarchát ve spolupráci s Řeckokatolickou charitou a Římskokatolickou farností v Kašperských horách připravil v týdnu od 5.-10. srpna dětský tábor, na který pozval všechny děti kněží AE, jejich kamarády, rodiče i farníky.