...

Vánoční polévka pro každého

Řeckokatolická charita a Řeckokatolická farnost u Nejsv. Trojice v Praze

zve na vánoční polévku nejen pro lidi bez přístřeší.

Na Boží hod vánoční budou pracovníci a dobrovolníci Řeckokatolické charity podávat vánoční polévku v Praze v ulici M. D. Rettigové u výtahu metra Národní třída od 13 hodiny.

Ve farním chrámě Nejsv. Trojice ve Spálené ulici pak bude možnost prohlédnout vystavený krkonošský lidový betlém. 

POZVÁNKA

Polévka pro každého

Řeckokatolická charita v rámci podpory celosvětové kampaně Caritas Internationalis: Právo na jídlo uspořádala v Praze u kostela Nejsv. Trojice ve Spálené ulici v Praze akci "POLÉVKA PRO KAŽDÉHO".

Dne 10. prosince 2013 se podávala polévka potřebným, ale i těm, kteří se chtěli zapojit do projektu svou podporou.

U příležitosti Mezinárodního dne lidských práv uveřejnilo Radio Vaticana následující zprávu s promluvou papeže Františka

Vatikán. Dnešek je Mezinárodním dnem lidských práv – 10. prosince 1948 přijalo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. „Každý má právo na výživu”, píše se v pětadvacátém článku této listiny. Právě v souvislosti s právem na potravu dnes vyhlásila Caritas Internationalis „Kampaň proti hladu ve světě“. A papež František ji podpořil:

Srdce a pozornost církve se upírá na ty, kteří trpí v důsledku hladu, této veřejné ostudy. Pán se s nimi ztotožnil, když řekl: Měl jsem hlad a dali jste mi najíst. Když apoštolové Ježíši řekli o hladovějícím zástupu, vyzval je, aby šli hledat jídlo. Učedníci sami byli chudí, a proto nenašli než pět chlebů a dvě ryby, avšak s Boží milostí dokázali nasytit velký počet lidí. Dokonce sebrali všechny zbytky, a tak zabránili plýtvání.

Fotogalerie

Další akce "POLÉVKA PRO KAŽDÉHO" se uskuteční 25. prosince: PLAKÁTEK

Řeckokatolická charita v krátkém filmu o Řeckokatolické církvi

Apoštolský exarchát připravil krátký dokumentární film o Řeckokatolické církvi v ČR, určený pro Noc kostelů a jiné akce prezentující život a působení řeckokatolíků na území ČR.

Tento film naznačuje v délce 7,5 minuty dějiny a současnost Řeckokatolické církve na území ČR, ale i její charitativní a publikační činnost.

Krátký film o Řeckokatolické církvi v ČR

Na natáčení se podílely řeckokatolické farnosti u sv. Klimenta a Nejsvětější Trojice v Praze a řeckokatolická farnost v Českých Budějovicích. Zpěvem obohatil film mužský byzantský sbor Nejsvětější Trojice. Film vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR a ADV studia.

Českobudějovická oblastní charita v Křesťanském magazínu

U příležitosti 5. výročí založení Řeckokatolické charity natočila Česká televize pro Křesťanský magazín krátkou prezentaci charitní práce v Řeckokatolické farnosti v Českých Budějovicích. Vůdčími postavami jsou o. Ruslan Zassiedko a jeho manželka Jana. (Odkaz)

Řeckokatolická charita byla založena 7. května 2008 apoštolským exarchou - o. biskupem Ladislavem Hučkem.

Řeckokatolická charita má působnost na území Apoštolského exarchátu, tedy na celém území České republiky. Prostřednictvím svých oblastních charit realizuje sociálně charitativní projekty v Praze, Českých Budějovicích, Liberci a v Olomouci.

Letní tábor Svatá Dobrotivá v Zaječově

Letní tábor Svatá Dobrotivá v Zaječově

Rovněž o letošních prázdninách se uskutečnil již tradiční letní řeckokatolický tábor pro děti a mládež. Tentokráte již po páté, a po třetí ve Svaté Dobrotivé v Zaječově. Konal se opět pod laskavou záštitou našeho otce biskupa Ladislava Hučka, České provincie řádu sv. Augustina a Řeckokatolické charity.

Výlet pro rodiny s dětmi

Výlet pro rodiny s dětmi

V sobotu 27. května uspořádala Řeckokatolická charita ve spolupráci s Řeckokatolickou farností u sv. Klimenta v Praze výlet pro rodiny s dětmi do jižních Čech na zámek Hluboká nad Vltavou.

Humanitární sbírka pro Ukrajinu v Liberci

Humanitární sbírka pro Ukrajinu v Liberci

Konkrétní skutek víry, která je bez nich, dle slov svatého apoštola Jakuba, mrtva (Jak 2. 26), se podařil věřícím v liberecké farnosti. Tamní řeckokatolická charita, pod vedením svého ředitele a duchovního správce v jedné osobě, o. Ivana Semotyuka, uspořádala humanitární sbírku pro dětské domovy na Ukrajině.

Letos ještě jednou - "Jídlo pro všechny"

Letos ještě jednou - "Jídlo pro všechny"

Poslední letošní "jídlo pro všechny" u kostela Nejsvětější Trojice vydáme 30.12.2015.

Výtvarná příprava na Vánoce

Výtvarná příprava na Vánoce

Řeckokatolická charita ve spolupráci s pražskými farnostmi sv. Klimenta a Nejsvětější Trojice organizovala pro děti a jejich rodiče Vánoční dílny. Lektorkou sobotního setkání se stala paní Natálie Votrubová ze sdružení „Brdský šikula“, která zároveň představila své výrobky a podělila se o umělecké nápady. Za zpěvu koled a doprovodu vánoční hudby, děti vyráběly vánoční ozdoby. Příjemnou atmosféru tohoto setkání doplnilo vánoční cukroví, které všechny zúčastněné navnadilo na vánoční pohodu. Děti si odnášely domů krásné svíčky a rodiče odcházeli s přáním setkávat se častěji, především v adventním čase.