Výtvarná příprava na Vánoce

Výtvarná příprava na Vánoce

Řeckokatolická charita ve spolupráci s pražskými farnostmi sv. Klimenta a Nejsvětější Trojice organizovala pro děti a jejich rodiče Vánoční dílny. Lektorkou sobotního setkání se stala paní Natálie Votrubová ze sdružení „Brdský šikula“, která zároveň představila své výrobky a podělila se o umělecké nápady. Za zpěvu koled a doprovodu vánoční hudby, děti vyráběly vánoční ozdoby. Příjemnou atmosféru tohoto setkání doplnilo vánoční cukroví, které všechny zúčastněné navnadilo na vánoční pohodu. Děti si odnášely domů krásné svíčky a rodiče odcházeli s přáním setkávat se častěji, především v adventním čase.

Ačkoliv Advent neboli u nás Filipovka teprve začínají a slovo Vánoce se ještě neříká ani potichu, děti v našich farnostech již pomalu začali výtvarné a hudební přípravy na tento jim asi nejmilejší svátek. No obdarovanými jsou neméně i jejich rodiče. Fotografie z výroby i prezentace výrobků můžete shlédnout na tomto odkaze: http://reckokat.rajce.idnes.cz/vanocni_dilna_14.11.15/