Letní tábor Svatá Dobrotivá v Zaječově

Letní tábor Svatá Dobrotivá v Zaječově

Rovněž o letošních prázdninách se uskutečnil již tradiční letní řeckokatolický tábor pro děti a mládež. Tentokráte již po páté, a po třetí ve Svaté Dobrotivé v Zaječově. Konal se opět pod laskavou záštitou našeho otce biskupa Ladislava Hučka, České provincie řádu sv. Augustina a Řeckokatolické charity.

Letos však poprvé na dva turnusy či skupiny. V první od 7. do 13. srpna se sešlo přibližně na dvacet malých táborníčků s rodiči. Program spočíval především v modlitbách a bohoslužbách a hraní si v areálu kláštera, který je k tomu vhodně uzpůsoben. Jeden den jsme strávili v aquaparku v Hořovicích a další poznávacím výletem po brdských hvozdech na hrad Valdek. Tam sídlil starobylý rod Zajíců z Valdeka, kteří postavili již ve 13. století malebný chrám a klášter augustiniánů v  Zaječově, a tedy také díky nim se můžeme pravidelně setkávat na táborech. Při bohoslužbách na ně bylo pamatováno.

Druhý turnus pro větší děti a mládež začínal v pondělí 14. srpna. Na všechny čekal pestrý duchovní i sportovní program. V úterý nás potěšil svou návštěvou otec biskup Ladislav a slavil pro nás svatou liturgii. Po obědě jsme všichni měli možnost s ním neformálně pohovořit a dozvědět se např. to, v čem spočívá biskupská služba. Další den nás navštívil a povzbudil o. Jozef Ržonca z řádu augustiniánů a měl pro nás zajímavou katechezi na téma křesťanské symboly, které jsme pak měli za úkol v kostele a v klášteře najít, a musím dodat, že jich tam je opravdu mnoho. Počasí nám vesměs přálo, a tak jsme jeden den přivítali osvěžení v aquaparku. Dva večery nám zpříjemnila napínavá bojovka v prostoru kláštera. Jednu z nich připravily děti a druhou  o. Adrián Kostilník, přičemž ji uvedl poutavými příběhy. Ve volných chvílích děvčata hrála badminton a kluci kopanou na nedalekém hřišti. Večer se také hrálo na kytaru a zpívalo u táboráku a den uzavírala modlitba a prosby.

Celkově se účastnilo přes 60 táborníků. Domnívám se, že oba turnusy se vydařily už jen proto, že se za celou dobu nikomu nic závažného nestalo, i když zdravotní služba byla neustále v pohotovosti. Na tábor dorazili účastníci z Prahy, Hradce Králové, Liberce, Jablonce nad Nisou, Mělníka, Karlových Varů, Chomutova, Otrokovic a z Prešova. Na závěr bych také rád za organizační tým poděkoval všem, kdo se na přípravě a konání tábora obětavě podíleli. Věřím, že se příští rok opět setkáme pod ochranou sv. Dobrotivé v Zaječově.

o. Tomáš Mrňávek

Odkaz na fotogalerii zde:

 Zaječov 2017 - Galerie