Konec masopustu

 Díky Bohu, naše farníky a dobrovolníky i štědré dárce, stále víc oslovuje a naplňuje vaření polévky pro chudé a bezdomovce centru Prahy, u kostela ve Spálené ulici. Tentokrát i díky paní Aleně a Květě za sponzorské dary a Robertovi, Jozefovi, Jardovi, Janě a dalším dobrovolníkům, kteří zlepšili odpoledne několika desítkám bezdomovců, ale i návštěvám z okolních farností nebo i lidem, kteří jsou sami a také se jim hodí ušetřit pár korun za jídlo. A  navíc se nám to všem líbí a děláme to rádi. Veliké poděkování patří také římskokatolické farnosti Panny Marie Královny míru ze Lhotky za nezištné zapůjčení stolů a lavic a Pavlovi za veškerou logistiku a práci s tím spojenou.

Přivítáme jakoukoliv pomoc a podporu, zejména osobní účastí, při plánování dalších vaření, aby nám PK 26 nezrezivěla. Nabízí se nám období velikonoční a jistě zavčasu najdete na těchto internetových stránkách i pozvánku. Jelikož jsme tentokrát měli k dispozici dostatek místa k sezení pro všechny, mohl být teplý nedělní oběd obohacen společenstvím lidí, možností se na chvíli zastavit. Smyslem této aktivity je i toto a velice nás těší a naše radost roste, přijdou-li i věřící či dobrovolníci z jiných farností nebo třeba i kněží a věnují našim hostům chvíli času, vlídné slovo, lidskou účast. Všem Pán Bůh zaplať a těšíme se někdy příště.