Jak lze také podpořit charitu

        Řeckokatolická charita s díky přijala pozvání pořadatelů hudebního a divadelního festivalu HABROVKA 2014 (habrovka.cz) a začátkem června její dobrovolníci vařili jídlo pro návštěvníky již dvanáctého ročníku této stále víc oblíbené kulturní a společenské události. Výtěžek z této akce je určen na vaření pro chudé a bezdomovce, zejména v zimních měsících.

               Dobře zamaskovaná, jak se na správnou vojenskou techniku sluší a patří, polní kuchyň PK 26, vařila po dva dny pro návštěvníky festivalu Habrovka, který se každoročně koná na farní zahradě u kostela sv. Františka z Assisi na Praze 4. Takto mohli jak dobrovolníci svojí prací, tak i návštěvníci zakoupením jídla, podpořit vaření polévek, které jsou některým lidem v zimních měsících jednou z mála možností jak se zahřát i najíst.  

              Děkujeme za pozvání a možnost přivýdělku pořadatelům z Pražské společnosti bloumající veřejnosti, zejména jejímu předsedovi panu Lukášovi Teklému. Je potěšující, že výsledkem jejich bloumání je podpora užitečných charitních projektů.

          Věříme, že získáme i další partnery pro spolupráci a naše pomoc trochou jídla neskončí, ale jako Dobrý Samaritán ji dotáhneme až dokonce. Rádi přivítáme i Vaše nápady jak podpořit charitu i konkrétní skutky křesťanské lásky.

o. Ján, prezident ŘKCH