K pěti letům činnosti Řeckokatolické charity

K pěti letům činnosti Řeckokatolické charity

Vznik Řeckokatolické charity v roce 2008 reflektoval specifické potřeby v oblasti sociální práce i neustále se měnící společenské prostředí. A tak její založení apoštolským exarchou, otcem biskupem Ladislavem, umožnilo spojení několika důležitých aspektů, potřebných pro efektivní fungování neziskové organizace.