Letní tábor Svatá Dobrotivá v Zaječově

Letní tábor Svatá Dobrotivá v Zaječově

Rovněž o letošních prázdninách se uskutečnil již tradiční letní řeckokatolický tábor pro děti a mládež. Tentokráte již po páté, a po třetí ve Svaté Dobrotivé v Zaječově. Konal se opět pod laskavou záštitou našeho otce biskupa Ladislava Hučka, České provincie řádu sv. Augustina a Řeckokatolické charity.

Výlet pro rodiny s dětmi

Výlet pro rodiny s dětmi

V sobotu 27. května uspořádala Řeckokatolická charita ve spolupráci s Řeckokatolickou farností u sv. Klimenta v Praze výlet pro rodiny s dětmi do jižních Čech na zámek Hluboká nad Vltavou.

Materiální sbírka pro uprchlíky v Řecku

Materiální sbírka pro uprchlíky v Řecku

Diecézní charita Brno, s pověřením Charity ČR, vyhlašuje sbírku na pomoc uprchlíkům v Řecku! Sběrné místo každý pracovní den: BALTAZAR, Rosická ul.1 (za Zvonařskou) v Brně. Děkujeme!

Humanitární sbírka pro Ukrajinu v Liberci

Humanitární sbírka pro Ukrajinu v Liberci

Konkrétní skutek víry, která je bez nich, dle slov svatého apoštola Jakuba, mrtva (Jak 2. 26), se podařil věřícím v liberecké farnosti. Tamní řeckokatolická charita, pod vedením svého ředitele a duchovního správce v jedné osobě, o. Ivana Semotyuka, uspořádala humanitární sbírku pro dětské domovy na Ukrajině.

Ohlédnutí za materiální sbírkou pro Ukrajinu

Nová lopata pro většinu chudých domácností znamená luxus.

V průběhu června 2015 jednala Charita ČR spolu s Asociací soukromého zemědělství ČR o vyhlášení materiální sbírky pro Ukrajinu. Časopis Selská revue veřejnost začátkem července informoval o samotné akci, která probíhala od 31. srpna do 25. září 2015. Za sběrná místa v devíti regionech ČR posloužilo Plzeňsko, Litoměřice, Český Krumlov, Praha, Benešov, Žďár nad Sázavou, Rychnov nad Kněžnou, Kroměříž a Táborsko. Přeprava pomoci se uskutečnila první týden v listopadu.

V mrazivých dnech Charita rozšířila stávající pomoc pro lidi bez domova

Ilustrační snímek: Richard Bouda

Uhodily mrazy a strávit noc „na ulici“ či jen dlouhodobý pobyt venku v zimě může být vysoce nebezpečné. Charita v tomto období pravidelně vyhlašuje krizový režim a posiluje kapacitu svých zařízení pro sociálně slabé, aby lidé žijící na ulici mohli pobýt v teple, dostali teplé jídlo a nápoje, případně i vhodné oblečení a obuv. Ve stávajících charitních noclehárnách a ubytovnách v azylových domech a denních centrech přibyla třeba nová lůžka nebo alespoň „teplé židle“ či prodloužení provozní doby.

Sbírka na pomoc lidem na Ukrajině

Sbírka na pomoc lidem na Ukrajině

Do 10. ledna 2016 můžete přispět do sbírky na pomoc lidem na Ukrajině - darováním zimní obuvi, drogerie, medikamentů či finančním darem. Sběrné místo je v centru Č. Budějovic. Více informací v tomto článku.

V Ostravě uvítali tři krále na magistrátu, na biskuství i v TV Noe

Charitní koledníci s primátorem na ostravském magistrátu 4. ledna 2016.

Skupinu koledníků převlečených za bájné mudrce z východu zavítala na ostravský magistrát, navštívila ostravsko-opavského biskupství i redakci křesťanské Televize Noe. Všude byli "králové" vlídně přijati a obdarováni do zapečetěné pokladničky.

Letos ještě jednou - "Jídlo pro všechny"

Letos ještě jednou - "Jídlo pro všechny"

Poslední letošní "jídlo pro všechny" u kostela Nejsvětější Trojice vydáme 30.12.2015.

Výtvarná příprava na Vánoce

Výtvarná příprava na Vánoce

Řeckokatolická charita ve spolupráci s pražskými farnostmi sv. Klimenta a Nejsvětější Trojice organizovala pro děti a jejich rodiče Vánoční dílny. Lektorkou sobotního setkání se stala paní Natálie Votrubová ze sdružení „Brdský šikula“, která zároveň představila své výrobky a podělila se o umělecké nápady. Za zpěvu koled a doprovodu vánoční hudby, děti vyráběly vánoční ozdoby. Příjemnou atmosféru tohoto setkání doplnilo vánoční cukroví, které všechny zúčastněné navnadilo na vánoční pohodu. Děti si odnášely domů krásné svíčky a rodiče odcházeli s přáním setkávat se častěji, především v adventním čase.