Letní tábor Svatá Dobrotivá v Zaječově

Letní tábor Svatá Dobrotivá v Zaječově

Rovněž o letošních prázdninách se uskutečnil již tradiční letní řeckokatolický tábor pro děti a mládež. Tentokráte již po páté, a po třetí ve Svaté Dobrotivé v Zaječově. Konal se opět pod laskavou záštitou našeho otce biskupa Ladislava Hučka, České provincie řádu sv. Augustina a Řeckokatolické charity.

Výlet pro rodiny s dětmi

Výlet pro rodiny s dětmi

V sobotu 27. května uspořádala Řeckokatolická charita ve spolupráci s Řeckokatolickou farností u sv. Klimenta v Praze výlet pro rodiny s dětmi do jižních Čech na zámek Hluboká nad Vltavou.

Humanitární sbírka pro Ukrajinu v Liberci

Humanitární sbírka pro Ukrajinu v Liberci

Konkrétní skutek víry, která je bez nich, dle slov svatého apoštola Jakuba, mrtva (Jak 2. 26), se podařil věřícím v liberecké farnosti. Tamní řeckokatolická charita, pod vedením svého ředitele a duchovního správce v jedné osobě, o. Ivana Semotyuka, uspořádala humanitární sbírku pro dětské domovy na Ukrajině.

Letos ještě jednou - "Jídlo pro všechny"

Letos ještě jednou - "Jídlo pro všechny"

Poslední letošní "jídlo pro všechny" u kostela Nejsvětější Trojice vydáme 30.12.2015.

Výtvarná příprava na Vánoce

Výtvarná příprava na Vánoce

Řeckokatolická charita ve spolupráci s pražskými farnostmi sv. Klimenta a Nejsvětější Trojice organizovala pro děti a jejich rodiče Vánoční dílny. Lektorkou sobotního setkání se stala paní Natálie Votrubová ze sdružení „Brdský šikula“, která zároveň představila své výrobky a podělila se o umělecké nápady. Za zpěvu koled a doprovodu vánoční hudby, děti vyráběly vánoční ozdoby. Příjemnou atmosféru tohoto setkání doplnilo vánoční cukroví, které všechny zúčastněné navnadilo na vánoční pohodu. Děti si odnášely domů krásné svíčky a rodiče odcházeli s přáním setkávat se častěji, především v adventním čase.

Další várka jídla pro všechny

Další várka jídla pro všechny

Tentokrát kromě potřebných nakrmíme i účastníky Nikodémovi noci v kostele Nejsvětější Trojice.

Poznámky ze zasedání rady české a slovenské charity.

Poznámky ze zasedání rady české a slovenské charity.

Ve dnech 17. - 18. září 2015 se po několika letech konala rada ředitelů a prezidentů Charity ČR a Slovenskej katolíckej charity opět společně, tentokrát ve Spišské Kapitule. Našim hostitelem byl spišský biskup, Mons. Štefan Sečka, zázemím zas prostory tamního kněžského semináře. Setkání to bylo krátké, za to intenzivní, jak pracovně, duchovně i společensky. A tak kromě pracovních jednání, zbyla trocha času i na místní církevní a historické památky, společně u stolu Páně jsme se pak ráno sešli na mariánském poutním místě v nedaleké Levoči (foto).

Festival Slezská lilie nabídne kvalitu i dobročinný přesah

Festival Slezská lilie nabídne kvalitu i dobročinný přesah

Mezinárodní křesťanský festival Slezská lilie je nevšední projekt. Za účasti kvalitních interpretů pomáhá hned několika způsoby tam, kde je třeba. Letos se uskuteční již jeho pátý ročník.

Konec masopustu

 Díky Bohu, naše farníky a dobrovolníky i štědré dárce, stále víc oslovuje a naplňuje vaření polévky pro chudé a bezdomovce centru Prahy, u kostela ve Spálené ulici. Tentokrát i díky paní Aleně a Květě za sponzorské dary a Robertovi, Jozefovi, Jardovi, Janě a dalším dobrovolníkům, kteří zlepšili odpoledne několika desítkám bezdomovců, ale i návštěvám z okolních farností nebo i lidem, kteří jsou sami a také se jim hodí ušetřit pár korun za jídlo. A  navíc se nám to všem líbí a děláme to rádi. Veliké poděkování patří také římskokatolické farnosti Panny Marie Královny míru ze Lhotky za nezištné zapůjčení stolů a lavic a Pavlovi za veškerou logistiku a práci s tím spojenou.

Masopustní guláš

15. února 2015 budou dobrovolníci řeckokatolické charity u kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici vařit jídlo pro všechny, kdo přijdou včas, tedy v jednu hodinu odpoledne. Avšak nejen chlebem živ je člověk a mnohé strávníky potěší třeba i obyčejný lidský přístup a milé slovo. Stavte se půjdete-li kolem.